Stemmeundervisning


Føles det anstrengende at tale? Bliver du ofte hæs? Lyder din stemme klemt og presset? Bliver du spændt og træt i stemmen efter længere tids tale? Har du følelsen af en "klump" i halsen? Har du hyppigt brug for at rømme dig? Mangler du luft til at gennemføre dine sætninger? Føler du dig begrænset i din stemme? Klinger din stemme uforholdsmæssigt højt eller lavt? Svigter din stemme i perioder?

Hvis din stemme volder dig gener, er det typisk fordi du bruger den forkert. Uhensigtsmæssig stemmebrug gennem længere tid virker belastende, og kan medføre ubehagelige gener samt slid og skader på stemmen.
Med professionel undervisning og vejledning kan du ændre dine stemmevaner, så din stemme genvinder sin naturlige styrke og klang.

Stemmeundervisningen tager afsæt i din personlige stemme og dine specifikke behov. Efter en analyse af din stemmefunktion, får du udfærdiget en stemmestrategi. Du får indsigt i din stemmens funktion og udtryksmuligheder og får redskaberne til at bruge stemmen hensigtsmæssigt. Herved afhjælper du dine stemmeproblemer, og du undgår overbelastning. Du opnår en sund og holdbar stemme, som gør dig i stand til at kommunikere frit og uden besvær.

Undervisningen indeholder konkrete krops- og stemmeøvelser, hvor vi arbejder med sammenhængen
imellem krop og stemme. Der indgår emner som afspænding, kropsholdning, vejrtrækning, støtte, stemmetræning/stemmestyrkende øvelser, artikulation, resonans, indvirkende faktorer på stemmen
(herunder psykiske faktorer m.m.) samt stemmehygiejne m.m.

Undervisningen afvikles som individuelle sessions på 45 min.  

Pris: 750,00 kr

OBS!  Er din stemme skadet bør du opsøge halslæge.

 

 

 

 
    
  • Borrevænget 17,  8320 Mårslet   tlf.: 20 81 08 94   mail: mail@henriettelundboel.dk - CVR 41048905