Din stemmes betydning

Din stemme er dit vigtigste kommunikationsredskab. 
Den er kroppens instrument og din egen individuelle udtrykskilde, dit personlige visitkort.

 

Gennem stemmen udtrykker vi tanker, følelser og ideer, og ligesom øjnene siges at være sjælens spejl,
er stemmen det også. Stemmen er påvirket af vores psykiske tilstand og røber hvordan vi har det, og kun en lille procentdel af et budskab formidles gennem ord. Resten formidler vi via stemmeføring og kropssprog.

En fri og sund stemme gør dig i stand til at udtrykke dig ægte og ærligt, og afspejler derfor din personlighed. Hermed knytter vores identitetsfølelse sig nært til den måde vi bruger vores stemme på, og hvordan vi hører os selv. Den vanemæssige stemmebrug og det du identificerer som "DIN stemme", er dog ikke nødvendigvis den mest direkte udgave af dig selv, og ofte kan måden du bruger din stemme på, stå i vejen for selve budskabet.

I vores samfund er gode kommunikationsevner vigtige, og samtidig er mange mennesker i kraft af deres erhverv, afhængige af en velfungerende stemme, som ikke pludselig "svigter". En sund og klangfuld stemme med gennemslagskraft virker troværdig, og gør det lettere at trænge igennem med sit budskab. En dårlig stemme derimod, har stor indvirkning på vores selvopfattelse og måden vi fungerer på – både på jobbet og privat.
Stemmeproblemer har derfor betydelige personlige, følelsesmæssige, sociale og karrieremæssige konsekvenser, og kan virke både fysisk, psysisk og socialt belastende.

  • Borrevænget 17,  8320 Mårslet   tlf.: 20 81 08 94   mail: mail@henriettelundboel.dk - CVR 41048905