Intensivt 1-dags kursus
  

Kender du følelsen af at blive træt og øm i stemmen? Bliver du ofte hæs?
Får du af og til at vide at du taler for lavt - eller mumler? Mangler du luft til at færdiggøre dine sætninger?

Når vi kommunikerer med hinanden, tolker vi overvejende budskabet ud fra stemmeføringen og kropssproget, frem for selve ordene der bliver sagt. Vores stemme spiller hermed en afgørende rolle ift. at kommunikere
og "nå ud" til andre mennesker. Har man samtidig stemmen som et vigtigt arbejdsredskab, er man nødt til at være bevidst om hvordan man bruger den, så man ikke slider og overbelaster den, og så stemmen
kan holde - også i det lange løb. En stemme som klinger frit og ubesværet, gør os i stand til at kommunikere
langt mere effektivt, og medvirker til at vores budskab nemmere trænger igennem.

Dette unikke 1-dags kursus giver dig konkrete redskaber til at finde/-genvinde en sund og hensigtsmæssig stemmefunktion. Du lærer hvordan du bruger din stemme optimalt, så du undgår stemmeproblemer,
og opnår større sikkerhed og gennemslagskraft som formidler.
Kurset henvender sig både til privatpersoner samt folk der bruger stemmen professionelt.

Indhold:

- Stemmeapparatet og dets funktion
- Krop/kropsholdning
- Åndedræt
- Træning af støttefunktionen
- Effektiv formidling i praksis (herunder øvelser ift. artikulation, klang/resonans, prosodi, tempo, pauser, kropssprog m.m.)

Kurset afvikles som holdundervisning med 4-6 deltagere (6 timers undervisning).

Hvornår: Kontakt mig for kommende datoer!

Hvor: Oplyses ved tilmelding! 

Pris: 2.400 kr. pr. person (6 timers undervisning)

OBS!! Kan også afvikles i firmaregi på DIN arbejdsplads. Kontakt mig for nærmere aftale!

  • Borrevænget 17,  8320 Mårslet   tlf.: 20 81 08 94   mail: mail@henriettelundboel.dk - CVR 41048905